Economie

Wat is de bouw CAO 2021?

De bouw CAO 2021 is er voor de werknemers en werkgevers. In de collectieve arbeidsovereenkomst staan de rechten en plichten van werknemers en werkgevers beschreven. Ook worden er wettelijke afspraken gemaakt over de verloning en het aantal uren dat een medewerker moet of mag werken per dag/week/maand. Ook staat er in wanneer een werknemer recht heeft op pauze of een onregelmatigheidstoeslag. Daarnaast kun je de in de CAO ook terugvinden op hoeveel vakantiedagen je recht hebt. Ook staan hier de regels met betrekking tot ziek zijn en verlof in. Vaak moet je het verlof enkele dagen of weken van tevoren aangeven zodat een werkgever hierop kan inspelen. Daarnaast moet je jezelf ook zo snel mogelijk ziek melden zodat een werkgever een vervanger kan zoeken. 

Soms kan het ook zijn als je langdurig ziek bent ze je verplichten om naar een bedrijfsarts te gaan. Dit moet natuurlijk niet in strijd zijn met de letter van de wet. Ook worden hier afspraken gemaakt over de voorzieningen van de werkplek met de nadruk op veilig en verantwoord werken. De regels in een individuele afspraak tussen werkgever en werknemer mogen nooit nadeliger zijn als in de CAO besproken. Het kan wel zijn dat een werkgever meer loon wil geven, maar minder mag dus niet om maar een voorbeeld te geven.

Voor wie is de bouw CAO 2021 belangrijk?

De bouw CAO 2021 is er voor iederene die in de bouw werkt. Deze CAO is geldig tot het einde van 2021 waarna er weer een nieuwe CAO zal volgen. Omdat het hierbij om de bouw gaat kan deze afwijken van een andere CAO echter zal dit nooit in het nadeel van de medewerker mogen zijn. Bij de bouw mogen 55 plussers 4 weken per week werken wanneer zij dit aangeven. Om deze reden mogen zij dus niet ontslagen of geweigerd worden. Dit komt door de fysieke kracht die achteruit gaat wanneer je lange tijd in de bouw hebt gewerkt. De wettelijke vakantiedagen blijft je gewoon houden ondanks je ziekte. 

Echter kan het zijn dat er individuele afspraken zijn die daar boven op komen. Daarnaast mag een werkgever geen uren inhouden bij vorst. Ze mogen je dan wel vrij geven omdat de werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden, maar ze moeten je wel altijd blijven doorbetalen conform de CAO. Een langdurige vorst zorgt ervoor dat werkgevers minder omzet hebben. Echter mag dit nooit een reden voor ontslag zijn. En zo zijn er nog veel meer bijzondere regels in de bouw.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

In de bouw CAO 2021 is afgesproken dat er 1,5% op het basisloon bijkomt. Daarnaast mogen werkgevers een winstuitkering geven van 1% aan het einde van het jaar. Dit is niet bij iedere werkgever van toepassing. Ook de andere vergoeding stijgen met hetzelfde percentage met als uitzondering de kilometervergoeding. Tevens is er een diplomabonus vastgesteld van €2500 bij het slagen van BBL2 ™ BBL4. Ook de boeken voor de opleiding zijn tot 2023 gratis voor mensen die het vak willen intreden. De kilometervergoeding voor werknemers en uitzendkrachten is gelijk getrokken naar een tarief van €0,32 per kilometer.

Er is tevens een subsidie voor het in dienst nemen van werknemers van 55 jaar of ouder die tenminste 10 jaar in de bouw hebben gewerkt. Hiervoor kunnen werkgevers een subsidie krijgen van maximaal 5500 euro. Ze moeten dan wel bij hun vorige werkgever ook onder de bouw CAO gewerkt hebben. Ook worden de tijdelijke contracten verhoogd van 2 jaar naar 3 jaar zodat werkgevers minder mensen gaan ontslaan en minder risico lopen. Er is namelijk een groot tekort aan werknemers in de bouw.

Wat zijn de regels bij in en uit dienst in de bouw CAO 2021

In de bouw CAO 2021 is bepaald dat er een keuring plaats moet vinden voor het aannemen van personeel. Dit noemen ze ook wel een intredekeuring die gebruikt wordt om te kijken of de medewerker bij zijn functie past. Dit is alleen nodig bij mensen die het zware fysieke werk gaan doen. Er geldt een uitzondering voor mensen die door het UWV of re integratie in de bouw gaan werken. Vaak hebben zij al zo’n keuring achter de rug en ligt de verantwoording bij deze organisaties. Een werkgever behoudt altijd het recht om medewerkers op periodieke keuringen te laten gaan. Hiermee kijken zij of de werknemers bij bijvoorbeeld het verlengen van het contract nog in dezelfde conditie zijn. Mocht een werknemer het niet eens zijn met de uitslag dan kan hij of zij een herkeuring aanvragen bij gecertificeerde arbodiensten.

Waar moeten werkgevers zich aan houden qua werktijden en arbeidsduur volgens de bouw CAO 2021

In de basisregeling van de bouw CAO 2021 staat beschreven wat de regels zijn met betrekking van uren en werktijden. Bij een 40 urige werkweek mag je 8 uur per dag werken. Het kan eventueel afwijken, maar dit mag niet langer als 13 weken duren. In bijzondere situaties kan deze termijn tot maximaal 26 weken worden verlengd. Wanneer een bedrijf je inzet op basis van een aantal dagen per week dan mogen dit er maximaal 5 zijn. Dit mag verdeeld worden over maandag tot en met vrijdag, maar het mag ook tot zondag zolang het maar maximaal 5 dagen zijn. Een afwijking in het rooster mag standaard maximaal tot 9 uur per dag zijn en in bijzonder situaties 10 uur per dag. Voor mensen onder de 18 geldt standaard maximaal 9 uur per dag in beide situaties. 

De werktijden zijn tussen 9:00 en 19:00 en dit mag alleen afwijken in overleg met de werknemer tegen een extra vergoeding. Een werkgever kan maximaal 5 zaterdagen per jaar verplichten, maar onderling kun je bespreken dat je meer zaterdagen per jaar gaat werken. Wanneer er meerdere zaterdagen worden verplicht dan is dit mogelijk tegen een extra vergoeding voor de medewerker. Dit moet in het contract worden opgenomen.

Hoe zit het met vrije dagen en verlof?

Wettelijk zijn er regels opgenomen met betrekking tot de minimale voorwaarde in de bouw CAO 2021. Op de bouwplaats is dit 20 dagen minimaal met eventueel 9 dagen aangevuld bij een leeftijd tot 18 jaar. Vanaf 18 jaar is dit 20 minimaal en 5 bovenwettelijk. Natuurlijk kan het altijd zijn dat je op meer vakantiedagen recht hebt wanneer je meer uren maakt als dat besproken is in het contract. Ook zijn er 15 tot 20 roostervrije dagen zoals feestdagen, bouwvak en andere sluitingen momenten van het bedrijf. Dit zijn dagen waar jij niet om gevraagd hebt en deze horen dan ook gewoon doorbetaald te worden. Het is alleen van toepassing wanneer jij ook op die dagen zou gewerkt hebben. 

Daarnaast zijn er diverse overgangsregelingen voor mensen die al lang in het vak zitten vanwege de oude bouw CAO. Je kunt maximaal 10 dagen rouwverlof krijgen per jaar voor het begeleiden van een terminaal ziek persoon. Afhankelijk van het aantal uren zijn er ook extra vrije dagen te verdienen voor een begrafenis van familie of vrienden.

Aan welke arbeidsomstandigheden en veiligheid moeten werkgevers voldoen bij de bouw CAO 2021

Iedere werknemer heeft recht op preventie zorg volgens de bouw CAO 2021. Dit betekend dat er dus alles aan gedaan wordt om de veiligheid van werknemers te waarborgen. Ook kan het zijn dat je uit voorzorg bij wijze van spreke fysiotherapie krijgt om te voorkomen dat je later blessures krijgt of uit gaat vallen. De meeste werkgevers doen ook een gezondheidskeuring die tot 19 jaar vrijwillig is en daarna verplicht kan worden. Dit kan indien nodig periodiek herhaald worden om te zien of een medewerker vooruit of achteruit gaat. Ook zijn er diverse regels met betrekking tot verzuim. Ook moeten werkgevers het aangeven of medewerkers gevaar kunnen lopen op beperkingen op een latere leeftijd. Dit wordt meestal door middel van een risicoanalyse gedaan en de medewerker wordt hier dan ook aangesproken.

Hoe is het met ziekte en verlof geregeld in de bouw CAO 2021

Ook bij het ziek melden of aanvragen van verlof zijn regels vastgesteld in de bouw CAO 2021. Wanneer je jezelf ziek bent dan moet je ook de hele tijd thuis blijven. Een werkgever behoudt altijd het recht om hierop te controleren. De werknemer heeft recht op een doorbetaling van 100% in het eerste jaar en 70% in het tweede jaar. Voor mensen met een AOW leeftijd geldt hiervoor een maximale duur van 13 weken. Als de medewerker zich vaker ziek meldt in het jaar dan kunnen er wachtdagen zijn waarop zij geen recht hebben op doorbetaling van het loon. Als er ontdekt wordt dat je ergens anders wel werkzaamheden doet dan hoeft de werkgever alleen het feitelijk te betalen.

Werknemers hebben het recht op onbetaald verlof voor verjaardagen of jubileums van familie. Dit geldt ook voor het onder werktijd naar een arts gaan. Mocht je vrije uren hebben staan en deze opnemen dan wordt je gewoon doorbetaald. Elke werkgever heeft afspraken over hoe lang vantevoren je verlof aan moet vragen. Bij bijzondere omstandigheden kan er besloten worden op het verlof intrekken. Dit recht behoudt een werkgever altijd mits hij kan aantonen dat dit niet anders op te lossen is.

Wie vallen er binnen deze CAO?

Alle bouw of infra bedrijven hanteren de bouw CAO 2021. De medewerkers binnen deze bedrijven vallen hier allemaal onder. Dit kan lopen van een stratenmaker tot aan een administratief medewerker. Het is belangrijk om de CAO altijd goed door te lezen voordat je een contract gaat tekenen bij een werkgever. Hierin staat altijd beschreven welke regels er gelden binnen de sectoren en waar je als werknemer recht op hebt. Een werkgever mag hiervan afwijken, maar dit mag nooit in jouw nadeel zij. 

Ook al staat er iets op papier wat in jouw nadeel is dan is dit niet rechtsgeldig en geld de bouw CAO gewoon. Je kunt dit het beste doornemen voordat je gaat starten in deze sector. Ook als je als werkgever aan de slag wil gaan is het belangrijk om deze goed door te lezen. Het zijn 188 pagina’s vol met informatie over de rechten, plichten en voorwaarden. Deze zijn voor beide partijen even belangrijk om te weten.

Wie kunnen geen aanspraak maken op de bouw CAO 2021?

Werknemers die geen bouw gerelateerde werkzaamheden doen vallen buiten de bouw CAO 2021. Echter geldt dit niet wanneer je bij een volledig bouwbedrijf werkt. Hierbij hebben alle medewerker dezelfde rechten. Een bedrijf wat verschillende takken heeft die hebben meestal ook een andere CAO. Hierbij kan er individueel gekeken worden naar de werkzaamheden. Wanneer je twijfelt staat het internet boordevol met informatie. Wanneer je lid bent van een vakbond dan kun je hier ook altijd advies inwinnen. Het gaat immers over jouw toekomst en de verdiensten die daarbij horen.

Hoe zit het met toeslagen en vergoedingen bij de bouw CAO 2021 (FNV)

In de bouw CAO 2021 staat ook beschreven welke toeslagen een medewerker recht op heeft als een bedrijf deze hanteert. Zo is er een toeslag voor bijvoorbeeld het schadevrij rijden met machines en voertuigen. Afhankelijk van het aantal schadevrije kwartalen staat hier een bedrag voor variëren van 10,57 tot 19,03. Wanneer je jezelf beschikbaar moet houden buiten de reguliere werkzaamheden dan heb je recht op een toeslag. Op maandag ™ vrijdag is dit 13,59. Wanneer je op zaterdag werkt 20,91 en op zondag 27,18. 

Natuurlijk kunnen er ook individuele afspraken zijn waarbij er een hogere vergoeding tegenover staat. Ook zijn er wettelijk bijzondere uren zoals werkzaamheden tussen 00:00 en 07:00. Op dinsdag tot en met vrijdag heb je recht op 30% vergoeding. Op zaterdag geldt een toeslag van 50% en op zondag van 75%, maar ook op maandag heb je recht en dit is 100%. Werk je op maandag tot en met donderdag tussen 19.00 en 24.00 dan krijg je 30%. Op vrijdag is dit 50% op zaterdag 75% en op zondag 100%.

Vergoedingen voor bedrijfshulpverlening BHV of EHBO

In de bouw CAO 2021 staat beschreven dat je ook een vergoeding kunt krijgen voor het halen van een cursus BHV of EHBO. Wanneer je dit buiten het werk hebt gevolgd kun je €149,35 – 151,59 krijgen. Dit wordt als eenmalig bedrag uitgekeerd en je mag hiervoor ook reiskosten declareren. Heb je het binnen de werkuren gehaald dan is de werkgever verplicht om het lesgeld en cursusmateriaal voor zijn rekening te nemen. Een BHV diploma moet je elk jaar opnieuw halen en de EHBO diploma is 2 jaar geldig. Ook kun je beide diploma’s halen en recht hebben op beide vergoedingen.

Wat is het belangrijkste om te weten voor werkgevers over de bouw CAO 2021?

Werkgevers dienen volgens de bouw CAO 2021 1,5% meer loon aan hun werknemers te gaan betalen vanaf 1 augustus. In januari 2022 moet het loon met het dubbel dus 3% gestegen zijn. Vanwege de corona pandemie dient een werkgever aan de mensen die thuiswerken ook een extra vergoeding te betalen. Ook gaan werkgevers hard samenwerken om nieuwe mensen te vinden in de sector bouw waar een groot tekort is. Tevens kijken zij ook naar het versnellen van opleidingen en het stimuleren van instromers. Ook gaan ze kijken hoe ze digitaal materiaal aan de nieuwe medewerkers kunnen geven omdat er altijd nieuwe veiligheidsinstructies ontstaan. Daarnaast wordt er alles aan gedaan om de uitstroom minimaal te houden. Ook wordt er een bedrag van 500.000 euro voor stresspreventie ter beschikking gesteld. Daarnaast is er ook een budget van 5,6 miljoen voor het opleiden van nieuwe medewerkers.

Wat moeten werknemers weten over de bouw CAO 2021

Voor werknemers is het belangrijkste van de bouw CAO 2021 dat de lonen gestegen zijn met 1,5% en in Januari 22 met 3%. Ook is er een subsidie voor werknemers die 10 jaar of langer onder de bouw CAO hebben gewerkt en weer willen herintreden. Deze bedraagt 5.500 voor medewerkers van 50 jaar of ouder die weer terug het vak in willen.

Verwante Artikelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven knop
nl_NLDutch